Nagroda Beta 2019 za monografię naukową dla badaczki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

05.04.2019

Dr Monika Foltyn-Zarychta z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach otrzymała Nagrodę Beta 2019 za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami, za książkę „Ocena inwestycji międzypokoleniowych – kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych”.

Publikacja porusza problematykę oceny efektywności inwestycji międzypokoleniowych. Projekty inwestycyjne coraz częściej sięgają w odległą przyszłość, a nierzadko, jak w przypadku inwestycji przeciwdziałających zmianom klimatycznym, ich okres oddziaływania sięga setek lat. Wówczas efekty dzisiejszych działań dotyczyć będą głównie nienarodzonych jeszcze osób. Książka proponuje zestaw odpowiedzi na liczne niedostatki narzędzi wykorzystywanych do oceny efektywności takich inwestycji – czytamy na stronie uczelni.

Beta to honorowe wyróżnienie przyznawane podczas Konferencji Zarządzania Finansami organizowanej przez prof. dra hab. Dariusza Zarzeckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/no_cache/pracownicy/nauka-i-biznes/article/nagroda-beta-2019-za-monografie-naukowa.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka