Naukowcy z Politechniki Łódzkiej otrzymali Nagrodę Ministra Rozwoju

11.02.2020

Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej: dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz mgr inż. arch. Andrzej Makowski, doktorant – wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, otrzymali Nagrodę Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Nagrodę przyznano im za opracowane i wdrożone w życie projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały wykonane dla obszaru Posiadeł Wodno – Fabrycznych – kolebki XIX-wiecznej Łodzi przemysłowej. Dzięki podjęciu prac planistycznych dla całego obszaru, przyjęte rozwiązania miały charakter systemowy i pionierski. Stanowią one także pierwsze, tak szczegółowe współczesne opracowania planistyczne kształtujące podstawy zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzające zasady zagospodarowania przestrzennego.

W planach wprowadzono oryginalne rozwiązania ściśle dopasowane do specyfiki terenu, wykorzystujące kulturowy i przyrodniczy potencjał miejsca.

jp


Nauki techniczne