Naukowcy zbadają wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2

30.04.2020

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest partnerem badań oceniających wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce podczas pandemii COVID-19 – informuje uczelnia.

Zespół badawczy tworzą naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Szpitala św. Ludwika i Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie oraz Szpitala Bielańskiego i Szpitala Praskiego w Warszawie. Projekt otrzymał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych, w ramach szybkiej ścieżki, wpierającej opracowanie skutecznych metod diagnostyki i leczenia koronawirusa.

Uzyskane podczas badania dane pomogą ustalić, czy szczepionka przeciw gruźlicy produkowana i stosowana od lat w Polsce, wzbudza odpowiedź immunologiczną pozwalającą na zwalczanie zakażeń wirusowych, w tym także SARS-CoV-2 w sytuacji pandemii. Szczepionka podana w ramach projektu nigdy dotąd nie była badana pod tym kątem.

Więcej: https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11456-zespol-naukowcow-rowniez-ze-slaskiego-uniwersytetu-medycznego-w-katowicach-zbada-wplyw-szczepien-przeciwko-gruzlicy-na-zapadalnosc-i-przebieg-zakazen-wirusem-sars-cov-2

 

jsz


Medycyna i biotechnologia