Naukowiec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygrał konkurs w programie TEAM

20.07.2018

Dr hab. Ireneusz Grulkowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzyma prawie 3,5 mln złotych na stworzenie zespołu badawczego. Pieniądze pochodzą z konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM.

Grant pozwoli pracownikowi Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej toruńskiej uczelni zrealizować projekt „Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra/ Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow’s eye diagnostics”.

Dr Grulkowski kieruje w Toruniu Zespołem Biooptyki i Inżynierii Optycznej, który wykorzystuje zaawansowane techniki inżynierii optycznej w opracowaniu nowych metod obrazowania dedykowanych biologii i medycynie. Zespół współpracuje z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą, a badania dotyczące nowej generacji tomografów optycznych zostały wyróżnione – m.in. przez Amerykańskie Towarzystwo Optyczne (Optical Society of America).

 

jsz


Badania i rozwój Innowacje Nauki techniczne