Naukowiec Uniwersytetu Szczecińskiego laureatem Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną

01.10.2019

Polskie Towarzystwa Informatyczne wybrało Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 roku. Konkurs prowadzony był w kategoriach: najlepszy podręcznik i publikacja popularnonaukowa oraz najlepsza publikacja naukowa. Jednym z nagrodzonych jest naukowiec Uniwersytetu Szczecińskiego – informuje uczelnia.

W kategorii publikacji naukowych kapituła konkursu zdecydowała nie przyznawać nagrody głównej i wręczyła jedno wyróżnienie. Zdobył je dr Karol Kuczera z Uniwersytetu Szczecińskiego za książkę „Wirtualizacja organizacji”.

W uzasadnieniu recenzent, prof. dr hab. Wojciech Dyduch z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, podkreślił poprawność metodyczną i merytoryczną publikacji. – Język i styl pisarski wskazują na znajomość stanu wiedzy w podejmowanych zagadnieniach. Rozdziały posiadają duży, acz niewymuszony ładunek teoretyczny i koncepcyjny, w większości opatrzone są autorskimi rozważaniami, ciekawymi zestawieniami, operacjonalizacjami i ilustracjami empirycznymi – czytamy w uzasadnieniu.

 

jsz

 


Nauki techniczne