Politechnika Śląska współpracuje z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych

20.02.2019

Politechnika Śląska intensywnie rozwija współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z instytucjami z obszaru lotnictwa. Najnowszym partnerem uczelni został  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy. Umowę podpisali prorektor ds. ogólnych prof. Bogusław Łazarz i dyrektor Instytutu, prof. Mirosław Kowalski.

Sygnatariusze porozumienia wyrazili zadowolenie z zacieśnienia kontaktów między instytucjami, których profile działalności pozwalają na synergiczną współpracę naukowo-badawczą w innowacyjnych dziedzinach wiedzy. Podpisany dokument będzie pierwszym krokiem w kierunku intensyfikacji działań w dynamicznie rozwijającej się branży lotnictwa cywilnego i wojskowego – czytamy w serwisie uczelni.

Umowa zakłada m.in. wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, działalności innowacyjnej i wdrożeniowej, a także realizację projektów finansowanych z funduszy krajowych lub zagranicznych. Partnerzy będą również organizować szkolenia dla pracowników i podejmować wiele innych inicjatyw.

 

jsz


Badania i rozwój Innowacje Szkolnictwo wyższe