Polscy naukowcy w projekcie badania obiegu azotu w przestrzeni miejskiej

06.02.2019

Naukowcy z Austrii, Chin i Polski zrealizują projekt „Obieg azotu w przestrzeni miejskiej: nowe podejście ekonomiczne (UNCENT), aby sprostać wyzwaniom zmian klimatu”. Kierownikiem polskiego zespołu jest dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego – informuje uczelnia.

Zanieczyszczenie nadmiarem azotu zostało uznane za jedno z najpoważniejszych przekroczeń w skali globalnej. Najważniejsze źródła uwalniania związków azotu to rolnictwo i nawożenie gleb, procesy spalania, składowiska i instalacje przetwarzania odpadów oraz oczyszczalnie ścieków.

Celem projektu jest stworzenie „miejskich bilansów azotu”, określenie przyczyn i dróg uwalniania tych związków oraz metod przeciwdziałania, biorąc pod uwagę odzyskiwanie użytecznych materiałów – takich jak składniki odżywcze.

Finansowanie – ponad 874 tys. zł – pochodzi z konkursu Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas chińskiej agencji NSFC oraz sieci JPI Urban Europe, do której należy Narodowe Centrum Nauki.

 

jsz


Badania i rozwój