Polski naukowiec z grantem na opracowanie terapii przeciwko koronawirusowi

23.03.2020

Dr Marcin Nowotny, kierownik Laboratorium Struktury Białek Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzymał grant EXSCALATE4CoV z programu „Horyzont 2020”, aby przeciwdziałać pandemii koronawirusa. Wraz z 18 partnerami z najlepszych instytucji europejskich weźmie udział w poszukiwaniu skutecznej terapii przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Projekt EXSCALATE4CoV (E4C) ma na celu wykorzystanie najpotężniejszych zasobów obliczeniowych, znajdujących się aktualnie w Europie w celu wzmocnienia projektowania leków in-silico. Trzon projektu stanowi Exscalate (EXaSCalesmArtpLatform Against paThogEns), obecnie najmocniejsza inteligentna platforma superkomputerowa na świecie, opracowana przez Dompé. 

Exscalate (exscalate.eu) wykorzystuje „bibliotekę chemiczną” złożoną z 500 miliardów cząsteczek, a jej zdolność przetwarzania wynosi ponad 3 miliony cząsteczek na sekundę.

Projekt EXSCALATE4CoV jest realizowany dzięki działaniom Komisji Europejskiej, która pozyskała dodatkowe fundusze na badania nad opracowaniem, leczeniem i diagnostyką szczepionek COVID-19. Projekt ma się rozpocząć nie później niż 1 kwietnia.

jp


Medycyna i biotechnologia