Powstanie Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum

25.03.2020

Akademia Pomorska w Słupsku wspólnie z Uniwersytetami Gdańskim i Szczecińskim zrealizuje projekt Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnianie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnianie cyfrowe.

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju poprzez digitalizację i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich. Dzięki temu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów i poprawi się dostęp do dorobku polskich badaczy – informuje Akademia Pomorska w Słupsku.

Planowane jest również udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 . Wartość dofinansowania wynosi ponad 25 mln zł.

Więcej: https://www.apsl.edu.pl/aktualnosci-serwisu/zintegrowane-wirtualne-herbarium-pomorza-herbarium-pomeranicum

 

jsz


Szkolnictwo wyższe