„Śląska nauka bez granic” – konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej na Politechnice Śląskiej

18.10.2019

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska zaprasza 21 i 22 października na konferencję „Śląska nauka bez granic”. Wśród prelegentów swój udział potwierdzili eksperci z Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz realizatorzy projektów międzynarodowych – zapowiadają organizatorzy.

Wydarzenie w auli D Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki ma na celu przedstawienie uczestnikom całej gamy możliwości finansowania badań w programach krajowych oraz międzynarodowych, nowych zasad oceny parametrycznej jednostek, najlepszej ścieżki do zbudowania własnej kariery naukowej i założeń instytucji finansujących na kolejną perspektywę budżetową 2021-2027.

Wydarzenie będzie okazją dla naukowców ze Śląska i Opolszczyzny do zapoznania się z nowymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym: programów europejskich oraz międzynarodowych programów finansowanych przez instytucje krajowe.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia