Studentka Politechniki Śląskiej stypendystką Nowych Technologii dla Dziewczyn

10.10.2018

Nikola Beblik – studentka I roku inżynierii biomedycznej Politechniki Śląskiej – otrzymała stypendium czwartej edycji programu „Nowe Technologie dla Dziewczyn”, realizowanego przez firmę Intel i Fundację Edukacyjną Perspektywy – informuje uczelnia na stronie internetowej.

Program „Nowe Technologie dla Dziewczyn” to odpowiedź na małą liczbę kobiet w kluczowym dla rozwoju świata obszarze nowych technologii. Według różnych ujęć udział kobiet w branży informatycznej wynosi maksymalnie 15 proc. Twórcy programu – firma Intel oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy – zdecydowali się wspólnie zaoferować maturzystkom i studentkom program wsparcia ich rozwoju .

Stypendystki otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką mentora lub mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Dostaną również stypendium w wysokości 12 tys. zł brutto, które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami.

Więcej: https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=2&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=2408

 

jsz


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe