Trwa nabór do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

12.03.2019

Do 30 kwietnia2019 roku trwa nabór zgłoszeń do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają dodatkową szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.

Organizatorzy przewidzieli trzy stypendia habilitacyjne w wysokości 35 tys. zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i jedno magisterskie w wysokości 20 tys. zł. oraz ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendia konferencyjne dla wszystkich finalistek.

Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swoje badania,  dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl

jp


Wydarzenia