Uniwersytet Gdański w projekcie profilaktyki depresji poporodowej

12.02.2019

„Przystanek MAMA” – projekt zapobiegania depresji poporodowej – będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Komponent edukacyjny projektu przygotuje Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego – informuje uczelnia.

W ramach projektu, którego liderem jest Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk, zaplanowano prowadzenie profilaktyki depresji poporodowej: zapewnienie badań przesiewowych i możliwości leczenia, co długoterminowo, ma zmniejszyć negatywne dla rynku pracy skutki nieleczonej depresji.

Wśród zadań Uniwersytetu Gdańskiego w ramach komponentu edukacyjnego jest m.in. przygotowanie planu szkolenia, współudział w tworzeniu projektu pilotażowego dot. profilaktyki depresji poporodowej oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu, a także merytoryczna obsługa strony i forum internetowego oraz przeprowadzenie analiz statystycznych dotyczących wskaźników realizacji programu.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia Wydarzenia