Uniwersytet Morski w Gdyni nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

12.10.2018

Uniwersytet Morski w Gdyni został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018. Nominację – w  kategorii Uczelnia Przyszłości – przyznano  za realizację projektu „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych (iMEN)”.  

W ramach projektu uczelnia zmodernizowała i uruchomiła  20 laboratoriów, które pozwolą na poszerzenie i dostosowanie oferty kształcenia, między innymi do potrzeb przedsiębiorstw z branży portowo-morskiej, offshore i transportowo-logistycznej oraz lądowego zaplecza gospodarki morskiej.

Nagrodę Innowacyjnego Rozwoju otrzymują najbardziej innowacyjne rozwiązania i nowatorskie inwestycje, które powstają w Polsce. W ramach nominacji dostrzegane są podmioty, które wykazują się działaniami ukierunkowanymi na przyszłość i nie wahają się podejmować nowych wyzwań – czytamy na stronie uczelni.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe