W Lublinie 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

09.09.2019

Prawie 200 naukowców debatowało w Lublinie podczas 30. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Wydarzenie, zorganizowane pod hasłem „Gleba źródłem życia”, odbyło się w dniach 2-7 września 2019 roku.

W kongresie wzięło udział prawie 200 uczestników z polskich oraz z zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Egiptu, Rosji, Niemiec, Litwy, Węgier, Belgii, Ukrainy i Meksyku. Podczas sesji plenarnych prezentowali wyniki badań ukazujące znaczenie gleby jako zasobu przyrodniczego warunkującego życie na Ziemi oraz jej wpływ na funkcjonowanie ekosystemów i społeczeństw, szczególnie w wymiarze gospodarczym. Odbyły się również dwie sesje posterowe, w trakcie których zaprezentowano 95 prac.

Organizatorami wydarzenia byli Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz parki narodowe – roztoczański i poleski.

 

 

jp


Wydarzenia