W Lublinie Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa NeuroAkademia

14.10.2019

Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Medyczny w Lublinie organizują 28 listopada 2019 roku I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „NeuroAkademia – platforma wymiany wiedzy pomiędzy młodymi „neuronaukowcami”.

Wydarzenie skierowane jest do studentów oraz doktorantów realizujących badania w obszarze szeroko pojętych neuronauk – zarówno uczestników czynnych, jak i biernych.

Organizatorzy mają nadzieję, że wymiana informacji z różnych dziedzin wiedzy umożliwi uczestnikom konferencji odnalezienie inspiracji oraz nawiązanie kontaktów, które zaowocują nowymi projektami badawczymi, jak również powołaniem nowych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Organizatorzy przewidują dwie nagrody dla uczestników czynnych: specjalną dla najlepszego wystąpienia oraz dodatkową dla osoby, która zajmie drugie miejsce.

 

jp


Wydarzenia