Warszawski Uniwersytet Medyczny beneficjentem w konkursie „International Alumni”

12.06.2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu (WUM) dofinansowanie w wysokości blisko 100.000 złotych na realizację projektu „Medical University of Warsaw English Division Student Alumni (EDSA) Reunion” w ramach konkursu „International Alumni” – informuje Biuro Informacji i Promocji WUM.

W ramach projektu „Medical University of Warsaw English Division Student Alumni (EDSA) Reunion” WUM zapoczątkuje współpracę z zagranicznymi absolwentami uczelni oraz założy stowarzyszenie EDSA na rzecz promowania English Division WUM (ED WUM) i English Dentistry Division WUM (EDD WUM) za granicą. Podejmie także działania mające na celu budowanie poczucia tożsamości zagranicznych absolwentów z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

jp


Szkolnictwo wyższe