Warsztaty z zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

12.10.2018

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL zaprasza na warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych. Warsztaty – pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego –odbędą się  16 października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Eksperci Stowarzyszenia opowiedzą o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi  i opłatach reprograficznych jako rekompensacie za korzystanie z utworu naukowego przez osoby trzecie dla użytku osobistego oraz  o uprawnieniach autora dzieła naukowego do utworu – w tym do utworu pracowniczego – z uwzględnieniem aspektów prawnoautorskich wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym.

Pozostałe tematy warsztatów to: Utwór jako przejaw działalności twórczej pracownika naukowego, z uwzględnieniem kwestii ochrony pomysłu i Przejście autorskich praw majątkowych – czytamy w zapowiedzi na stronie uczelni.

 

jsz


Humanistyka Wydarzenia