Zagraniczni eksperci wybiorą polskie uczelnie badawcze

31.05.2019

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał międzynarodowy zespół do oceny wniosków w pierwszym konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Ma on wyłonić grupę uczelni, które w przyszłości osiągną status uczelni badawczej i według założeń resortu, będą skutecznie konkurować z najlepszymi uczelniami i instytutami na świecie.

Na podstawie ocen zespołu wyłonione zostaną uczelnie, które mają szanse na osiągnięcie statusu uczelni badawczej. Uczelnie wyłonione w konkursie będą w okresie od 2020 do 2026 roku otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji w wysokości 10 proc. subwencji uzyskanej w 2019 roku.

Zespół składa się z 15 wybitnych zagranicznych ekspertów. Wśród nich znajdują się osoby, które pełniły lub pełnią funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/nauka/miedzynarodowi-eksperci-w-programie-inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza-powolani-kto-bedzie-ocenial-wnioski

jp


Szkolnictwo wyższe