Debata Europejska na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

17.05.2019

Jakie znaczenie ma udział obywateli w wyborach do Parlamentu Europejskiego – to pytanie, na które odpowiedzą uczestnicy Debaty Europejskiej, która odbędzie się 20 maja 2019 roku o godz. 18 na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie – informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Project Platform Europe, w ramach którego odbędzie się debata, to rezultat współpracy międzynarodowej UMCS m.in. z uczelniami z Włoch  i Szwecji (University Roma Tre oraz University of Gothenburg). Jego celem jest edukacja europejska, zwiększanie frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, obserwacja działań komunikacyjnych realizowanych przez komitety wyborcze we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Projekt jest finansowany i wspierany organizacyjnie przez Parlament Europejski.

jp


Wydarzenia