Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania – konferencja w Bydgoszczy

16.05.2019

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zaprasza 22 maja do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS).

Konferencja jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń czego beneficjentem jest szeroko rozumiane środowisko naukowe. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest Circular Economy w budownictwie. Głównym celem konferencji jest propagowanie w przedsięwzięciach inwestycyjno-budowlanych efektywniejszego gospodarowania zasobami, opartego o regułę obiegu zamkniętego.

CEPPIS jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA, Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski – czytamy w zaproszeniu.

 

jsz


Nauki techniczne Wydarzenia