Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego 2018 w Lublinie

08.03.2019

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski są organizatorami Gali Akademickiego Lauru Dziennikarskiego 2018, która odbędzie się 11 marca 2019 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie. Uroczystości będzie towarzyszyć debata: „Media lokalne i społeczeństwo obywatelskie”.

Akademicki Laur Dziennikarski (AKLAUD) to ustanowiona w 2014 roku coroczna nagroda przyznawana osobom łączącym pracę w mediach z aktywnością akademicką. Nagroda jest wręczana w dwóch kategoriach: AKLAUD oraz AKLAUD MŁODYCH- informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Wręczeniu nagród będzie towarzyszyć debata „Media lokalne i społeczeństwo obywatelskie” z udziałem przedstawicieli kapituły nagrody AKLAUD, lubelskich mediów oraz samorządu. W trakcie dyskusji zaproszeni goście odniosą się do kwestii relacji łączących media lokalne z jednostkami, grupami i wspólnotami oraz roli, jaką pełnią lubelskie media w wyznaczaniu zasad współżycia społecznego i kształceniu przyszłych dziennikarzy.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia