Trwa zgłaszanie kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej

07.03.2019

Do 14 marca 2019 roku można zgłaszać kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN), której pierwsza kadencja rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

RDN jest nowym organem działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora – informuje resort nauki.

Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.

Więcej:
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn

jp


Wydarzenia