Media w środowisku cyfrowym – międzynarodowa konferencja na Uniwersytecie Wrocławskim

10.05.2019

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza 13 i 14 maja na międzynarodową konferencję medioznawczą z cyklu Studia i Perspektywy Medioznawcze. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem „Media w środowisku cyfrowym”.

Udział w wydarzeniu wezmą medioznawcy i komunikolodzy z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, oraz z uniwersytetów zagranicznych – ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Finlandii i Niemiec – informuje uczelnia.

Wśród tematów dyskusji organizatorzy wymieniają: relacje między mediami cyfrowymi a tzw. Tradycyjnymi; procesy hybrydyzacji współczesnych mediów;  zmiany w sposobie komunikowania związane z dostępem do mediów cyfrowych;  dziennikarstwo i dziennikarze w warunkach mediów cyfrowych; przemiany społeczne wywołane cyfrowym charakterem mediów oraz zmiany w ekosystemie medialnym a zmiany w postawach i zachowaniach społecznych.

 

jsz


Humanistyka Wydarzenia