Badaczka Uniwersytetu Opolskiego realizuje projekt krytycznej analizy dyskursu popularyzacji nauki

09.05.2019

Dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego realizuje projekt badawczy dotyczący krytycznej analizy dyskursu popularyzacji nauki. Artykuły opisujące jej badania ukazują się w prestiżowych czasopismach naukowych – informuje uczelnia.

Ostatnią publikacją badaczki jest „Making Biosciences Visible for Popular Consumption: Approaching Image-Text Relations in Newscientist.com Through a Critical Multimodal Analysis” na łamach amerykańskiego Qualitative Inquiry.

Badania dr Molek-Kozakowskiej prowadzone na styku językoznawstwa (stylistyki, pragmatyki, retoryki) oraz medioznawstwa i komunikacji mogą przyczynić się do zwiększania świadomości wpływu mediów informacyjnych na społeczeństwo oparte na wiedzy oraz do opracowania lepszych metod ograniczania zjawisk „fake news” i „clickbait”.

Mogą także wspomóc kształcenie dziennikarzy, specjalistów PR, moderatorów i administratorów informacji w trosce o etyczne standardy popularyzacji wiedzy naukowej.

Więcej: http://www.uni.opole.pl/page/2880/prestizowe-publikacje-jezykoznawczyni-z-instytutu-filologii-angielskiej-uo

 

jsz


Humanistyka