Prof. Mariusz Malinowski prezydentem IEEE Industrial Electronics Society

25.10.2019

Naukowiec jest kierownikiem Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Osiągnięcie jest zwieńczeniem jego wieloletniej pracy i działalności w Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), którego jednym z oddziałów jest IEEE IES – informuje Politechnika Warszawska.

Prof. Mariusz Malinowski został wybrany w tajnym głosowaniu na stanowisko prezydenta-elekta w latach 2020-2021 i będzie pełnił mandat prezydenta IEEE IES w latach 2022-2023. Wyboru dokonano podczas ostatniego posiedzenia zarządu IEEE IES, które odbyło się 18 października 2019 r. w Lizbonie.

Prof. Malinowski był redaktorem naczelnym czasopisma „IEEE Industrial Electronics Magazine” oraz redaktorem pomocniczym w „IEEE Transaction on Industrial Electronics” i „IEEE Transaction on Power Electronics”. Współorganizował ponad 20 międzynarodowych konferencji IEEE. Obecnie jest przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE oraz wiceprezydentem ds. publikacji w IEEE Industrial Electronics Society. Posiada najwyższy stopień w IEEE oznaczony jako IEEE Fellow, który jest przyznawany za szczególne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.

jp


Nauki techniczne Wydarzenia