Nagroda Naukowa tygodnika „Polityka” dla dr. inż. Mariusza Ptaka z Politechniki Wrocławskiej

24.10.2019

Dr inż. Mariusz Ptak z Politechniki Wrocławskiej zwyciężył w konkursie nagród naukowych tygodnika „Polityka” w kategorii nauki techniczne. Laureat pracuje w Katedrze Konstrukcji i Badań Maszyn, gdzie zajmuje się modelami numerycznymi głowy człowieka, które służą symulacji urazów czaszkowo-mózgowych.

Dr Ptak wraz z zespołem projektu aHEAD opracował trzy modele numeryczne głowy umożliwiające badanie urazów u osób w różnym wieku. Jego autorskim pomysłem jest wieloczujnikowa opaska wyposażona w układ elektroencefalografii pozwalająca rejestrować przeciążenia działające na głowę.

Celem badań jest doskonalenie metod diagnostyki i obrazowania wpływu obciążeń na strukturę mózgu, symulowanie konsekwencji wypadków drogowych oraz ulepszanie urządzeń ochronnych głowy, w tym kasków rowerowych i motocyklowych.

Laureat jest autorem lub współautorem 40 artykułów w renomowanych czasopismach międzynarodowych, uczestnikiem ważnych projektów badawczych, autorem patentów i wdrożeń – informuje uczelnia.

 

jsz


Nauki techniczne