Uniwersytet Śląski zaprasza na XXXI edycję konferencji „Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego”

15.05.2019

Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na 31. edycję konferencji z cyklu „Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego”. Tytuł konferencji – zaplanowanej od 16 do 18 maja w Szczyrku – to „Od code-switching do translanguaging” – informuje uczelnia.

Code-switching, czyli zmiana kodu językowego i translanguaging oznaczają zamienne używanie języka w różnych kontekstach interakcji werbalnej świadomie bądź nie, realizując różnorodne cele komunikacyjne. Odnoszą się one zarówno do sytuacji interakcji naturalnej, jak i klasowej, w której przypadku nauczyciel wymiennie używa danego języka (pierwszego lub obcego) dla osiągnięcia określonych zamierzeń.

W programie zaplanowano m.in. warsztaty dla doktorantów kształcących się w zakresie językoznawstwa stosowanego, a także spotkanie i szkolenia z udziałem redaktorów prestiżowych periodyków naukowych. Udział w konferencji zapowiedzieli profesorowie uniwersytetów z Austrii, Hiszpanii, Irlandii, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Więcej: https://www.us.edu.pl/xxxi-edycja-konferencji-pt-przyswajanie-jezyka-drugiegoobcego

 

jsz


Humanistyka Wydarzenia