W Lublinie „Dzień studenta i doktoranta z niepełnosprawnościami”

23.05.2019

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i Zespół Obsługi Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie organizuje 24 maja 2019 roku „Dzień studenta i doktoranta z niepełnosprawnościami ”.

Wydarzeniu towarzyszy ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa, której celem będzie wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych dotyczących szeroko pojętego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych – informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania dotyczyć będą szerokiego spektrum problemów, z którymi studenci niepełnosprawni mają do czynienia w codziennym życiu. Planowane są trzy bloki tematyczne: problemy prawne osób z niepełnosprawnościami, problemy psychospołeczne oraz aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami..

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia