Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu organizuje Dzień Bezpieczeństwa Narodowego

22.05.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu i Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość organizują w dniu 26 maja 2019 roku Dzień Bezpieczeństwa Narodowego. Wydarzenie odbędzie się na Rynku Wielkim w Zamościu.

Podczas Dnia Bezpieczeństwa Narodowego będzie można zobaczyć sprzęt i uzbrojenie będące na wyposażeniu jednostek Wojska Polskiego, Służby Więziennej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy Państwowej Straży Pożarnej, wyposażenie Policji i Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej, a także roboty służące między innymi do rozbrajania ładunków wybuchowych lub przenoszenia niebezpiecznych materiałów.

Celem imprezy jest promocja problematyki bezpieczeństwa narodowego w środowisku młodzieży szkolnej, studentów i mieszkańców regionu.

jp


Wydarzenia