20 mln zł w konkursie MINIATURA 8

06.02.2024
fot. NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs MINIATURA 8, w którym naukowczynie i naukowcy z doktoratem mogą otrzymać granty na realizację pojedynczych działań naukowych. Budżet tegorocznej edycji konkursu to 20 mln zł.

Konkurs jest przeznaczony dla naukowców, którzy chcą prowadzić badania podstawowe i dzięki realizacji pojedynczego działania przygotować założenia projektu badawczego, o finansowanie którego będą wnioskować w przyszłości w konkursach NCN lub w innych konkursach krajowych czy międzynarodowych.

Uczestnikami konkursu mogą być badaczki i badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku. 

W konkursie można składać wnioski do 31 lipca 2024 r. o realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było wcześniej i nie jest obecnie finansowane z NCN ani z żadnych innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. 

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura8

jp 


Badania i rozwój