200 mln złotych w konkursie „Uczelnia dostępna”

29.03.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnia dostępna”. Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to jeden z celów rządowego Programu „Dostępność Plus”.

Konkurs „Uczelnia Dostępna” wpisuje się w rządowy Program „Dostępność Plus”. Jego celem jest wprowadzenie zmian, które zaowocują pełnym udziałem osób o szczególnych potrzebach w życiu społecznym i publicznym. Całe spektrum zaplanowanych rozwiązań ma uczynić nasze otoczenie – jak uczelnie, szkoły, środki transportu – bardziej przyjaznym i dostępnym dla osób z niepełnosprawnością – wyjaśnia Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 15 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 r. Całościowy budżet „Uczelni Dostępnej” wynosi 200 mln zł, a o dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł będą mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów.

jp


Szkolnictwo wyższe