45 milionów na proinnowacyjne usługi

05.02.2018

Trwa nabór w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 28 lutego 2018 r.

Dobrą informacją dla przedstawicieli MŚP jest zwiększenie do 0,5 mln zł maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych. Kwota dofinansowania w tej części projektu może wynieść nawet 350 tys. zł. Dodatkowo wsparciu mogą podlegać koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej, maksymalna wartość ich kosztów kwalifikowalnych jest niższa niż 1 mln zł, a kwota dofinansowania w tej części projektu może sięgać blisko 700 tys. zł. Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest także zmniejszona liczba kryteriów oceny wniosków. Pula środków w konkursie wynosi 45 mln zł.

Więcej:
http://poir.parp.gov.pl/231/poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob…

 


Nowoczesna gospodarka