Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum najlepiej zdali Lekarski Egzamin Końcowy

03.03.2021

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi ogłosiło wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) sesji wiosennej 2021 roku. Najlepsi wśród lekarzy, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy, są absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM) w Krakowie. 

Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 4779 osób, uzyskując średnio 167,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 196 a minimalny 54 punkty. Osiemdziesięciu jeden zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200.

Wśród zdających w tym roku egzamin po raz pierwszy, absolwenci kierunku lekarskiego UJ CM zajęli miejsce pierwsze ze średnią 166,4 punktów, kolejne absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (średnia 166,1 pkt.) oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (164,33 pkt).

W grupie lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach, najlepszą średnią uzyskali absolwenci dwóch uczelni: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i UJ CM – w obu przypadkach wyniosła ona 172,23 punktów. 

jp


Medycyna i biotechnologia