Akademia Górniczo-Hutnicza rozpoczyna realizację projektu SOCCER

13.11.2023
Fot. RICHARD JONES/ Science Photo Library/ East News

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie rozpoczyna realizację projektu SOCCER dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt o wartości 10 milionów euro jest współfinansowany w ramach pierwszego programu grantowego przeznaczonego na budowę sieci centrów monitorowania bezpieczeństwa (Security Operations Center, SOC) w Unii Europejskiej. 

Jak informuje AGH, rozwój poszczególnych centrów będzie prowadził do skuteczniejszego monitorowania, wykrywania i reagowania na cyberataki, pomagając chronić tym samym dane osobowe studentów, pracowników i naukowców, prawa własności intelektualnej oraz kluczowe technologie.

W międzynarodowym konsorcjum SOCCER z pięciu krajów UE biorą udział, poza AGH, która jest liderem, także: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Tomas Bata University, Masaryk University oraz CESNET z Czech, Pavol Jozef Šafárik University ze Słowacji, Mykolo Romerio Universitetas z Litwy, Tartu University z Estonii.

jp


Nauki techniczne