Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej członkiem Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

02.12.2022
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej została powołana na Członka Wspierającego Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. Nominacja oznacza współpracę przy realizacji ambitnego, przyszłościowego oraz wartościowego przedsięwzięcia, dotyczącego rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce – informuje uczelnia.

Polska Strategia Wodorowa (PSW) zakłada powstanie co najmniej pięciu Dolin Wodorowych. PSW jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki działań niezbędnych do ich osiągnięcia. Nadrzędnym celem PSW jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Stowarzyszenie Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa zrzesza przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji samorządowej. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego. 

Więcej: https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/akademia-wsb-czlonkiem-stowarzyszenia-slasko-malopolska-dolina-wodorowa.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka