Analiza danych – studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

18.08.2020

Do 30 września 2020 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie potrwa rekrutacja na studia podyplomowe „Analiza danych”.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, głównie dla kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych oraz pracowników instytucji sektora publicznego, zajmujących się statystyką publiczną.

Jak podkreśla UMCS, absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego. Słuchacze uzyskają wiedzę merytoryczną z szerokiego zakresu metod statystycznych oraz nabędą umiejętności wykorzystywania jej w analizowaniu zagadnień badawczych.

jp


Szkolnictwo wyższe