Aplikacja studentki z Lublina podpowie, gdzie budować elektrownie wiatrowe

03.03.2023
UMCS

Barbara Czausz ze Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT, działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, opracowała aplikację, która wskazuje optymalne miejsca dostępne pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce. 

Aplikacja ma na celu ukazanie potencjalnych lokalizacji pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce – w odległości powyżej 500 m, 700 m oraz 1000 m od zabudowań. 

Przedstawione obszary obejmują również odpowiednie odległości od istniejących już wiatraków (dziesięciokrotność wysokości turbin wiatrowych), obszarów chronionych, tj. parków narodowych, parków krajobrazowych,  rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, specjalnych obszarów ochrony, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów specjalnej ochrony (1000 m), lasów (150 m), rzek i jezior (100 m) oraz linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia (100 m).

Więcej:
https://wnozigp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61b6b2ea9e364113b41be3fbb4c2855f

jp


Innowacje