Artykuły promujące polskie uczelnia na platformie Times Higher Education

20.08.2019

Na platformie Times Higher Education ukazały się artykuły przygotowane przez polskie uczelnie i jednostki naukowe, które zwyciężyły w konkursie „Promocja słowem”, organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w czerwcu bieżącego roku.

Celem ogłoszonego przez NAWA konkursu była międzynarodowa promocja polskiego obszaru szkolnictwa wyższego i nauki poprzez stworzenie możliwości opublikowania artykułu promocyjnego na międzynarodowej wielokanałowej platformie zapewniającej najszerszy możliwy zasięg związany ze środowiskiem edukacji wyższej i nauki.

 

Stronę Times Higher Education odwiedza rocznie ponad 24 miliony czytelników.

Artykuł Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie:
https://www.timeshighereducation.com/hub/nawa-polish-national-agency-academic-exchange/p/why-poland-attractive-international-students

 

Artykuł Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego:
https://www.timeshighereducation.com/hub/nawa-polish-national-agency-academic-exchange/p/university-warsaw-helping-transition-towards

 

jp


Szkolnictwo wyższe