Badacz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współautorem publikacji w Journal of Financial Economics

24.11.2021

Dr hab. Adam Zaremba, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych jest współautorem artykułu w Journal of Financial Economics. To czasopismo, które – obok Journal of Finance – należy do grona tzw. top-tier z obszaru finansów – informuje uczelnia.

Praca Zaremby i Nusretema Cakici z Fordham University w Nowym Jorku dotyczy teorii istotności, która zakłada, że inwestorzy skupiają swoją uwagę na najbardziej wyróżniających się zmianach cen. Wyjątkowo wysokie lub niskie stopy zwrotu zapadają w pamięć, tworząc zafałszowany obraz rynku akcji. W konsekwencji zaburzone oczekiwania inwestorów mogą prowadzić do powstawania baniek cenowych i anomalii na rynku akcji.

Cakici i Zaremba pokazali, że teoria istotności wpływa na poziom cen akcji na giełdach wśród najmniejszych spółek giełdowych, w ryzykownych państwach i w czasie krachów giełdowych. Poza tymi stanami i segmentami nie ma większego znaczenia.

Więcej: https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/prof-a-zaremba-pierwszym-pracownikiem-polskiej-uczelni-z,a102863.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka