Badacz Uniwersytetu Gdańskiego laureatem nagrody Komitetu Badań o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

04.10.2022
Karol Makurat/REPORTER

Prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski z Instytutu Filologii Polskiej wydziału filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem nagrody Komitetu Badań o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Nagrodzono go za drugą część monografii dotyczącej inscenizacji „Dziadów” Adama Mickiewicza „Krypta Gustawa”

W „Krypcie Gustawa” autor przygląda się „Dziadom” w świetle inscenizacji powstałych po 1989 roku do dzisiaj. Wstępne wersje fragmentów tej książki, publikowane w czasopismach („Dialog”, „Didaskalia”, „Konteksty”) bądź w tomach zbiorowych, zostały przeredagowane, a niekiedy znacznie poszerzone.

Książkę wzbogaca imponujący materiał ikonograficzny, na który składają się liczne fotografie z przedstawień, ale także obszerny i ciekawy zbiór ilustracji kontekstowych, obejmujący archiwalia, grafiki, fotografie prasowe, fotosy z filmów, dokumentację wystaw i akcji plastycznych, a nawet „zrzuty” z mediów społecznościowych, niemal z ostatniej chwili – czytamy w serwisie uczelni.

 

jsz


Humanistyka