Badacze z Politechniki Łódzkiej w projekcie zarządzanym przez Departament Energii USA

15.06.2022
JIM WEST/Science Photo Library/East News

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej (PŁ) w ramach projektu prowadzonego przez FermiLAB, główne laboratorium fizyki cząstek elementarnych w USA, biorą udział w pracach badawczych związanych z neutrinami, które stanowią element poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące powstania wszechświata. 

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ została zaproszona do współpracy z Narodowym Laboratorium Cząstek Elementarnych im. Enrico Fermiego (FermiLAB), które jest zarządzane przez Departament Energii USA, już w 2020 r. Naukowców z PŁ zaangażowano w projekt budowy najnowocześniejszego na świecie akceleratora cząstek, napędzającego wiązkę neutrin o mocy przekraczającej jeden megawat – informuje pismo PŁ „Życie Uczelni”.

Obecnie podpisano umowę dwustronną, na mocy której naukowcy z PŁ opracują specyfikację oraz prototypy systemów zabezpieczających poprawną pracę maszyny RFPI – Radio Frequency Protection Interlock. 

jp


Nauki techniczne