Badaczka Politechniki Wrocławskiej w zestawieniu stu inspirujących kobiet w górnictwie

30.11.2022
Politechnika Wrocławska

Dr Magdalena Worsa-Kozak z wydziału geoinżynierii, górnictwa i geologii Politechniki Wrocławskiej znalazła się w zestawieniu stu inspirujących kobiet w górnictwie, ogłaszanym co dwa lata przez brytyjską organizację Women in Mining UK – informuje uczelnia.

Zestawienie promuje kobiety aktywne w branży górniczej, które mogą stanowić wzór i inspirację dla innych – są pionierkami we wprowadzaniu istotnych zmian służących m.in. poprawie bezpieczeństwa, zrównoważonemu rozwojowi i odpowiadaniu na wyzwania klimatyczne oraz inkluzywności.

Dr Worsa-Kozak jest doktorem nauk o Ziemi. Zawodowo hydrogeolożka, geolożka, pracowniczka naukowa i wykładowczyni akademicka Politechniki Wrocławskiej.

Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, cenioną menedżerką interdyscyplinarnych zespołów badawczych i projektów badawczo-rozwojowych z doświadczeniem w zakresie gospodarki wodnej i środowiskowej, górnictwa, circular economy, geologii, hydrogeologii i zrównoważonego zarządzania zasobami.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/dr-worsa-kozak-z-pwr-na-liscie-100-inspirational-women-in-mining-12713.html

 

jsz


Nauki techniczne