Badaczka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ze stypendium L’Oréal-UNESCO

08.02.2019

Dr Joanna Gościańska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobyła stypendium habilitacyjne L’Oréal-UNESCO dla Kobiet w Nauce. Naukowiec z Wydziału Chemii prowadzi badania nad technologiami wykorzystującymi węgiel w nowy sposób.

Dr Gościańska analizuje wielofunkcyjne mezoporowate materiały węglowe w procesach adsorpcji aktywnych substancji farmaceutycznych. Badania mają znaleźć odpowiedź na pytanie jak zastosować mezoporowate węgle jako nośniki leków. To innowacyjny i prawie niezbadany temat – czytamy w serwisie uczelni.

Projekt dr Gościańskiej obejmuje leki przeciwbólowe i antybiotyki. Rezultaty badań pozwolą m.in. ograniczyć ilość dawek przyjmowanego leku – substancja lecznicza będzie się uwalniać w organizmie stopniowo przez cały dzień i dokładnie w tym miejscu, gdzie powinna.

Partnerami Programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Akademia Nauk.

 

jsz


Innowacje Medycyna i biotechnologia Wydarzenia