Badaczka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach laureatką konkursu Miniatura 5

22.09.2021

Dr Milena Gojny-Zbierowska z Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zrealizuje projekt „Znaczenie kapitału psychologicznego lidera, transgresji i wsparcia organizacji dla rozkwitania i odporności pracownika. Pośrednicząca rola Poczucia Bezpieczeństwa Psychologicznego”. 

Pieniądze na realizację badania wstępnego/pilotażowego pochodzą z konkursu Miniatura 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Celem Miniatury jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach krajowych i międzynarodowych – informuje uczelnia.

O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 

jsz


Wydarzenia