Badaczka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nagrodzona w Bułgarii

02.06.2022
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Olena Klenina z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała Złoty Wiek – nagrodę za wybitny wkład w kulturę i naukę Bułgarii. To najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać obcokrajowiec w tym kraju. Naukowczyni od 28 lat prowadzi badania w Archeologicznej Ekspedycji UAM Novae.

Laureatka od 2017 roku kieruje ekspedycją „Novae”, gdzie pod jej kierownictwem odkryto kilka unikalnych zabytków – łaźnie w obozie legionowym, jedne z największych na Limesie Dolnodunajskim, oraz unikatowe armamentarium, czyli arsenał wojskowy – informuje uczelnia.

„Złoty Wiek” – pieczęć Cara Simeona Wielkiego otrzymują twórcy i artyści za wkład w rozwój bułgarskiej kultury i duchowości, wyjątkowe dokonania oraz konsolidację bułgarskiej kultury i tożsamości narodowej. W tym roku uhonorowano 24 osoby, wśród nich tylko dwoje obcokrajowców – archeolożkę i historyczkę dr hab. Olenę Kleninę i Tomasa Frama – tłumacza literatury bułgarskiej na język niemiecki i dziennikarza.

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/dr-hab.-olena-klenina-nagrodzona-w-bulgarii

 

jsz


Humanistyka