Badaczka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze stypendium fundacji Corbridge

08.08.2022
Monkpress/East News

Dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyła stypendium fundacji Corbridge Trust na prowadzenie badań na University of Cambridge. Pobyt laureatki w Robinson College posłuży realizacji projektu poświęconego wpływowi zmian klimatycznych na współczesną prozę anglojęzyczną – informuje uczelnia.

Projekt ma na celu zbadanie wizji przyszłości w XXI-wiecznych powieściach brytyjakich autorów – Jeanette Winterson, Davida Mitchella, Naomi Alderman, Liz Jensen, Maggie Gee i Johna Lanchestera – z perspektywy badań posthumanistycznych, nowego materializmu oraz etyki troski. 

Fundusz Corbridge’a został założony w 1988 roku, żeby uczcić dobroczynność Clifforda i Mary Corbridge’ów. Clifford Corbridge był brytyjskim inżynierem pracującym w Polsce przed wojną. Jego żona, Mary Corbridge, a właściwie Maria Patkaniowska, była szanowaną badaczką języka angielskiego. Celem Funduszu jest sponsorowanie wymian naukowych pomiędzy polskimi a brytyjskimi uniwersytetami.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/klimat-dla-brytyjskiej-prozy

 

jsz


Humanistyka