Badaczka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Nagrodą Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

16.04.2021

Dr Kamila Pawłuszek-Filipiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdobyła Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Wrocławska badaczka zajęła pierwsze miejsce w kategorii prac doktorskich za rozprawę „Application of airborne laser scanning data for the identification of landslide areas (Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do identyfikacji obszarów osuwiskowych)” – czytamy w serwisie uczelni.

W swojej rozprawie doktorskiej dr Pawłuszek-Filipiak zajęła się automatyzacją identyfikacji osuwisk (jednoznacznym rozpoznawaniem osuwisk przez algorytmy przy minimalnej ingerencji człowieka) – nowatorskie było opracowanie metodologii wraz z zestawem algorytmów, do czego wykorzystała lotniczy skaning laserowy ALS wraz z innymi danymi typu litologia, tektonika, pokrycie terenu czy też informacje o opadach atmosferycznych.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/dr-pawluszek-filipiak-z-nagroda-ministra-3514.html

 

jsz


Wydarzenia