Badaczka z Politechniki Łódzkiej laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

25.09.2020

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. Politechniki Łódzkiej (PŁ) z Wydziału Chemicznego została laureatką prestiżowej Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości.

Doceniono głównie badania dr hab. inż. Agnieszki Ruppert nad wykorzystaniem nanomateriałów do otrzymywania biopaliw. Jak podkreśla badaczka „dzięki zastosowaniu nowych zaprojektowanych przez nas nanomateriałów otrzymywanie biopaliw stanie się łatwiejsze i dużo bardziej przyjazne dla środowiska”.

Badania te są realizowane we współpracy z ośrodkami we Francji i Niemczech. Projekt „Konkurencyjne katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do konwersji biomasy do związków o ważnym znaczeniu przemysłowym” otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS 6.

jp


Innowacje Wydarzenia