Badaczki Uniwersytetu Śląskiego realizują projekt „Humanistyczne prognozy dla klimatu”

20.12.2022
Dawid Tatarkiewicz / East News

Dr Anna Guzy i dr Magdalena Ochwat z Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego realizują projekt „Humanistyczne prognozy dla klimatu”. Badania prowadzone są w ramach wyszehradzkiego projektu „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre  praktyki – rekomendacje” we współpracy z Europe Direct Śląskie – członkiem sieci Europe Direct w Polsce.

Celem projektu jest zebranie kompleksowych danych uwzględniających doświadczenia i opinie studentów na temat realizacji edukacji dla klimatu, które pozwolą na opracowanie ścieżek kształcenia studentów w obszarze odpowiedzialności za Ziemię, jak również do stworzenia materiałów naukowo-dydaktycznych.

Wcześniejsze badania realizowane w ramach tego projektu objęły nauczycieli polonistów, uczniów oraz rodziców uczniów. Obecnie zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu skierowane jest do studentów, którzy mogą wziąć w nich udział odpowiadając na pytania w formularzu aktywnym do końca stycznia 2023 roku.

Więcej: https://us.edu.pl/edukacja-dla-klimatu-badania-ankietowe-dr-a-guzy-i-dr-m-ochwat/

 

jsz


Humanistyka